IMM - Innovativ Mät & Montageteknik AB

Vi måttar och monterar era bänkskivor!

Första sidan

IMM är ett fristående företag som jobbar mot stenfirmor, byggbolag, arkitektfirmor, köksbutiker e.t.c.

Vår verksamhet består i huvudsak av att utföra måttagningar och montering av köksbänkskivor i marmor eller granit och vårt jobb är att ansvara för att mätningen blir riktigt utförd. Vi monterar och väger in skivorna i nivå samt förseglar skarvarna. Ytorna på vilket skivorna skall ligga skall hålla den kvalitet som krävs för montering av stenskivor. (se vår mät- och monteringsinformation).

Vi utför även reparation av kantstötta och repade bänkskivor samt utför även reparationer av kantstötta trappor i fastigheter. Vid mer omfattande reparationer av trappor kan vi förmedla kontakt med renommerad entreprenadfirma.

Stenskivorna är på grund av sin höga vikt bräckliga till dess att de kommer på plats. När de väl är på plats är de dock mycket tåliga och slitstarka. När vi anlitas för måttning/mallning går vi igenom åtgärder inför monteringen. Underlaget skall vara stabilt monterat och eftersom stenskivorna inte är böjliga ställs stora krav på att underlaget är plant för att skivorna inte skall riskera att brista. Ofta behövs extra avbäring på utsatta ställen.

a
Sten i kök har blivit mycket efterfrågat och här kommer en leverans med helikopter till en ö i Stockholms skärgård.


Mätningen utförs med stor noggrannhet med senaste teknologin som innebär mätning med laser och vi skapar CAD-filer åt tillverkarna. Det är därför ett krav att underskåpen på vilket stenskivorna skall ligga är fullt färdigmonterade (ingen förändring får ske efter utförd mätning).
Vi använder oss av Innodraw mätsystem. Se separat hemsida www.innodraw.com

Notera även att vi medvetet räknar med att jacka i väggar då detta är ett billigare alternativ än att gersåga stenen. Dessutom ger detta också ofta ett bättre monteringsresultat. I monteringen ingår att vi bevakar hos stenfirman när stenskivorna blir klara. När så stenskivorna är klara samordnar vi transporten till kunden där skivorna bärs in och monteras.