IMM - Innovativ Mät & Montageteknik AB

Vi måttar och monterar era bänkskivor!

Viktig information till kund

Viktig information till dig som kund när du köper granit, kalk och marmorskivor

Mätning

Mätning innebär att man på plats gör måttagningar, gör mallar eller båda delarna samt upprättar ritningar och med ledning av dessa tillverkas sedan skivorna. Underskåpen på vilket skivorna skall ligga skall alltid vara fullt färdigmonterade samt att gamla skivor skall vara bortmonterade i de fall då dessa skall bytas ut till nya.

I mätningen ingår många faktorer som påverkar ritningar och mallars utformning. Nedan beskrivs några faktorer som inverkar på mätningen.

Kakling får inte ske före mätning och montering. Dessutom får inte strömbrytare och dörrlister e.t.c. monteras innan skivorna kommit på plats om dessa kan vara i vägen då skivorna skall fällas. (skivorna bärs in på högkant och fälls sedan ner mot underskåpen).

För undvikande av onödiga gersågningar bör underskåpen monteras i 90 graders vinkel till varandra. Det är vanligt att vi väljer att mejsla in stenen i väggen i stället för gersågning då detta är ett billigare alternativ samt att det ger ett bättre slutresultat. Underskåpen bör stå i rät linje till varandra men om så inte är fallet söker vi en kompromissad skärlinje i framkant på skivorna.

Skarvar på skivorna görs med hänsyn till skivornas längd, håltagningars position, diskbaljors placering e.t.c.

Uppdelningen på skivorna kan också bero på sådana faktorer som att: Är den möjlig att få runt eventuell trappa, eller är den möjlig att montera på grund av dess utformning. Även materialvalet kan ha inverkan på uppdelningen av skivorna.

Montering

Montering innebär att vi för kundens räkning hämtar upp skivorna hos leverantören (allternativt omlastningsstation) , transporterar dessa till till kunden, bär in skivorna och monterar dessa på plats. Observera att vattenanslutningar måste vara bortkopplade inför monteringen av stenskivorna då vi inte har behörighet för detta.

Innan skivorna monteras görs en kontroll att underskåpen håller samma nivå (skivorna riskerar att brista om nivåskillnaderna är för stora och vi kan tvingas lämna skivorna omonterade om snickerierna måste justeras). Finjustering utförs av oss för inpassning av skarvar som vi sedan förseglar. Vanligt är att ursågningar måste göras för att ge plats för klammer till diskhoar som annars tar i skåpväggarna. Frontlister framför hoar måste för det mesta sågas bort men kan återmonteras efter att skivorna kommit på plats. Underskåpen måste vara stabilt monterat då skivorna är betydligt tyngre än t.ex träskivor och plåtbänkar.

Uppstår hinder för mätning eller montering debiteras 1500:- inkl moms för uteblivet uppdrag. Kund eller kunds ombud skall alltid närvara för godkännande vid mätning och montering. Om så inte är fallet anses mätningen och monteringen godkänd.