IMM - Innovativ Mät & Montageteknik AB

Vi måttar och monterar era bänkskivor!

Mät och -Monteringsinformation

VAD INNEBÄR MÄTNING/MALLNING, MONTERING?


Mätning:

Mätning innebär att man på plats gör digitala måttagningar, gör mallar eller båda delarna samt upprättar CAD-ritningar och med ledning av dessa tillverkas sedan stenskivorna. Underskåpen skall Alltid vara fullt färdigmonterade samt att gamla skivor skall vara bortmonterade i de fall då gamla skivor skall bytas ut till nya skivor. Fråga oss gärna om Ni vill ha hjälp med bortmontering av gamla skivor.

I mätningen ingår många faktorer som påverkar ritningar och mallarnas utformning.
Nedan beskrivs några av faktorerna:

Kakling får inte ha skett före mätning och montering. Dessutom får inte strömbrytare och dörrlister e.t.c. monteras innan stenskivorna kommit på plats eftersom dessa kan vara i vägen då stenen skall fällas.

För att undvika onödiga gersågningar bör underskåpen monteras i 90 graders vinkel mot varandra. Det är vanligt att vi väljer att mejsla in stenen i väggen i stället för gersågning då detta är ett billigare alternativ samt att det vanligtvis ger ett bättre slutresultat.

Underskåpen bör stå i en rät linje till varandra men om så inte är fallet söker vi en kompromissad skärlinje i framkant på stenskivorna.

Skarvar på stenskivorna görs med hänsyn till stenens längd, håltagningarnas position, diskbaljors placering e.t.c.

Uppdelningen på stenskivor kan också bero på sådana faktorer som; är den möjlig att få runt eventuell trappa, eller är den möjlig att montera med tanke på dess utformning. Även materialvalet kan ha inverkan på uppdelningen av skivorna. (stenskivorna hanteras alltid på högkant fram till den plats där den skall ligga och därefter fälls stenen och skjuts på plats)


Montering:

Montering innebär att vi för kundens räkning hämtar upp stenskivorna hos leverantören, transporterar dessa till kunden, bär in skivorna och monterar dessa på plats.

Innan skivorna monteras görs en kontroll att underskåpen håller samma nivå. (stenskivorna riskerar att brista om större nivåskillnader finns). Justeringar kan utföras av oss efter samråd med kunden mot överenskommen timdebitering.Finjustering utförs av oss för inpassning av skarvar som vi sedan förseglar.

Vanligt är att ursågningar i underskåpen måste göras för att ge plats åt diskhoar och klammer som ibland tar i skåpväggarna. Frontlister framför hoar måste ibland sågas bort men kan enkelt återmonteras efter att stenen kommit på plats.

Viktig mät- och monteringsinformation!

bild2
För att uppnå ett maximalt slutresultat när stenen slutligen
kommer på plats är det viktigt att följa nedanstående principer
vid monteringen av underskåpen. Beträffande nivåerna på
underskåpen så är det mycket viktigt att dessa är riktigt avvägda
för att inte riskera att stenen brister när den monteras.

 

 

 

 

 

 

Använd rätskiva för att
konstatera att nivåerna är lika.
bild3

Att skåpen står i våg betyder inte alltid att de håller samma nivå.
bild4

 

Stenens framkant har alltid raka snitt, vilket innebär att om underskåpen inte monteras i rät linje så kan heller inte distansen mellan stenens framkant och underskåpen bli lika över hela linjen. Om sådana differenser finns vid mätningen så söker vi en kompromissad linje i samråd med kunden.